Blog

Pengelolaan masjid yang baik adalah hak jamaah

Masa Bakti Pengurus Takmir Masjid

Masa Bakti Pengurus Takmir Masjid

Masa Bakti Pengurus Takmir Masjid – Informasi tentang durasi masa bakti kepengurusan takmir masjid dalam 1 periode yang berguna sebagai acuan dalam pengangkatan pengurus baru

Read More »
Surat SK Pengurus Remaja dan Pemuda Masjid

Surat SK Pengurus Remaja dan Pemuda Masjid

Surat SK Pengurus Remaja dan Pemuda Masjid – Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Remaja Masjid oleh Takmir/pengurus Masjid mengacu kepada Petunjuk pembinaan Remas/Irma Direktorat Jenderal Pendidikan

Read More »
Masa Bakti Pengurus Takmir Masjid

GERAKAN MEMAKMURKAN MASJID

GERAKAN MEMAKMURKAN MASJID – Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan

Read More »